TURBÅDEN MARTHA

Til fremme af
maritime og kulturhistoriske oplevelser i Vadehavet

Bestyrelse og suppleanter

Torben Korsgaard (Formand)

Telefon 28196212

torkorsgaard@gmail.com


Peter Salskov Olsen (Næstformand, salg og markedsføring)

Telefon 20188020

salskov@live.dk


Hans Christian Hansen (Kasserer)

Telefon 21299064

hchansendk@hotmail.com


Anette Rindom,  (Sekretær)

rindom@postkasse.com

+45 24201842


Edit Rudbeck (Bestyrelsesmedlem)

Telefon 24938505

editrudbeck@gmail.com


Willy Morgenstern (Suppleant)

Telefon +45 20114273

wiguad@hotmail.com


Dan G. Steffensen  (Suppleant)

Telefon +45 29933203

danette@fanonet.dk


Andes Bjerrum (Fundraiser - konsulent for bestyrelsen)

Telefon: +45 26154152

anders.bjerrum@fp7consult.dk

Æresmedlemmer

Willy Morgenstern

Initiativtager til renovering af Martha 2008:

Bjarne Kiholm

Bjerrumvej 32, 6760 Ribe

Telefon 2926 3344

bkiholm@c.dk


Tidligere ejer af M/S Martha samt tidligere formand for foreningen:

Willy Morgenstern 

Telefon +45 2011 4273

wiguad@hotmail.com

Foreningen Martha, Pilevej 10, 6720 Fanø.

Kontakt: info@marthasonderho.dk MobilPay 816429

CVR 34151547. Bank: Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, registrerings nr. 9682, kontonummer 0001117491, IBAN DK4896820001117491, BIC kode NRNEDK21