MARTHA

Forening til fremme af
maritime og kulturhistoriske oplevelser i Vadehavet

Bestyrelse og suppleanter

Willy Morgenstern (formand)

Telefon 2011 4273

wiguad@hotmail.com


Torben Korsgaard (næstformand)

Telefon 2819 6212

tok@relyonnutec.com


Jens Peter Jensen (bestyrelsesmedlem)

Telefon 2165 4870

mail@ravsmeden.dk


Hans Christian Hansen (kasserer)

Telefon 2128 9064

hchansendk@hotmail.com 


Peter Salskov (bestyrelsesmedlem)

Telefon 2018 8020

salskov@live.dk


Asta Morgenstern (suppleant)

Telefon 2256 0131

asbrimo@hotmail.com


Brian Lønne (suppleant)

Æresmedlemmer

Initiativtager til renovering af Martha 2008:

Bjarne Kiholm

Bjerrumvej 32, 6760 Ribe

Telefon 2926 3344

bkiholm@c.dk

Foreningen Martha, c/o Willy Morgenstern (formand), Landevejen 49, 6720 Fanø.

Kontakt: info@marthasonderho.dk mobil 2011 4273.

CVR 34151547. Bank: Fanø Sparekasse, regnr 9684, kontonummer 0000299502.