Brev til trafikudvalget fra Foreningen for vadehavets forenede bådklubber