Om os

M/S Marthas’ historie og initiativtagere

Børge Fischer Jensen

HISTORIEN, den første Martha.

I 1975 blev M/S Martha bygget i Sønderho af Børge Fischer som priksætterbåd. Cocpit’et var ekstra langt, så der var plads til afmærkningskostene. Båden blev dog ikke brugt til dette formål, men blev solgt videre i familien til Asta og Willy Morgenstern. De brugte Martha som lystbåd indtil omkring 1995, hvor Sønderho Havn var sandet så meget til, at det ikke længere var muligt at have båden liggende for svaj i havnen.

Den næste Martha.
Foreningen Skøgum fra Ribe blev stiftet i 2012 på initiativ af Bjarne Kiholm og Anders Bjerrum. De erhvervede Martha med henblik på at renovere den klinkbyggede båd, som var erklæret bevaringsværdig af Skibsbevaringsfonden. Planen var at Martha skulle bruges til sejlads i Vadehavet med turister og foreningens medlemmer. Med stor hjælp fra flere fonde blev Martha renoveret på C.J. Skibs- og Bådværft i Egernsund og den 7.6.2018 blev Martha søsat.

Den nye Martha I 2019

Efter flere gode forsøg på at få økonomi i Foreningen Skøgum, blev foreningens navn ændret til Foreningen Martha af Sønderho og Martha blev flyttet til Fanø. Martha sejler nu fortrinsvis sælsafari og havnesejlads med turister, med stor opbakning fra over 150 aktieejere og 200 medlemmer.

Ejere: 

1975 Børge Fischer Jensen
1976 Willy Morgenstern
2008 Bjarne Kiholm
2012 Foreningen Skøgum
2019 Foreningen Martha af Sønderho

Formål
Foreningens formål er at arbejde for at fremme projekter, der kan skabe maritime oplevelser og formidle den maritime kulturhistorie i Nationalpark Vadehavet, herunder sejlads med historiske fartøjer.

Æresmedlemmer
Bjarne Kiholm

Foreningens første æresmedlem. Bjarne tog initiativ til restaureringen af M/S Martha.

Bent Kromann

Bent har ydet er stort arbejde ved renoveringen af M/S Martha. Han fulgte opbygningen med mange besøg på værftet i Egernsund og var aktiv i forbindelsen til myndighederne for at opnå de fornødne godkendelser.

Vibeke Schøtt

Foreningen Marthas første formand

Willy Morgenstern

Foreningens Marthas tidligere formand, tog initiativ til at flytte M/S Martha tilbage til Fanø fra Ribe.
Desuden var Willy ejer af M/S Martha før renoveringen startede.

Anders Bjerrum

Har været med i hele renoveringen af M/S Martha og har været en uvurderlig støtte med hensyn til hele finansieringen og kontakten til myndigheder for opnåelse af de forskellige tilladelser der kræves.